VIDEO CHỌN LỌC

Cuộc sống của những nhân viên giao hàng giữa mùa dịch Covid-19
Những nhân viên giao hàng tại Trung Quốc rất dễ bị lây nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với nhiều người, nhưng họ không thể bỏ mặc khách hàng của...