VIDEO CHỌN LỌC

Bên trong phòng bảo mật chỉ 1% nhân viên Google được tiếp cận
Với hàng chục trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, Google thiết lập hệ thống bảo mật đầy phức tạp nhằm bảo vệ dữ liệu của người dùng.