VIDEO CHỌN LỌC

Cá sấu khổng lồ "ăn tươi nuốt sống" đồng loại
Một con cá sấu khổng lồ bò từ trảng cỏ dài ra con đường mòn ở Lakeland, Florida,Mỹ, với cá sấu non nhỏ hơn ngoạm ngang miệng.