VIDEO CHỌN LỌC

Đại bàng cậy đông xúm vào "ăn hiếp" chó sói xám
Hai con đại bàng vàng cùng nhau tấn công khiến chó sói bất lực nằm im chịu trận.