VIDEO CHỌN LỌC

Đến vương quốc băng kỳ ảo rộng lớn nhất thế giới
Được xây dựng từ hơn 120.000m3 băng trên diện tích 600.000m2, đây là vương quốc băng tuyết có quy mô nhất thế giới.