VIDEO CHỌN LỌC

Cá sấu mai phục bắt thịt chó nhà và cái kết bất ngờ
Cá sấu thường mai phục dưới nước một cách lặng lẽ và chỉ khi thời cơ đến nó mới 'xuất đầu lộ diện' khiến con mồi khó lòng thoát khỏi cặp hàm...