Chỉ số không khí

Hà Nội
129
TP HCM
121
Hải Phòng
139
Nha Trang
68
Đà Nẵng
88
Đà Lạt
57
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 11:26 - 26/10/2020
Thay đổi khu vực
22.3oC
Nhiều mây, không mưa ( AWS, cập nhật 11h00)
Hôm nay
(26/10 Thứ Hai)
21oC - 25oC
Ngày mai
(27/10 Thứ Ba)
22oC - 30oC
Ngày kia
(28/10 Thứ Tư)
22oC - 30oC

Hiện tại Hôm nay
26/10 Thứ Hai
Ngày mai
27/10 Thứ Ba
Ngày kia
28/10 Thứ Tư

TP.HCM

30oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Nha Trang

29oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Phòng

23oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

29oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vinh

21oC
Có mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

22oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Pleicu

25oC
Mây thay đổi, trời nắng
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 27oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Ninh

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 11:26 - 26/10/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết