Chỉ số không khí

Hà Nội
60
TP HCM
56
Hải Phòng
78
Nha Trang
34
Đà Nẵng
63
Đà Lạt
29
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 20:10 - 11/08/2020
Thay đổi khu vực
27oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(11/08 Thứ Ba)
26oC - 37oC
Ngày mai
(12/08 Thứ Tư)
27oC - 35oC
Ngày kia
(13/08 Thứ Năm)
27oC - 32oC

Hiện tại Hôm nay
11/08 Thứ Ba
Ngày mai
12/08 Thứ Tư
Ngày kia
13/08 Thứ Năm

TP.HCM

31oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

30oC
Có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

30oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cần Thơ

30oC
Đêm nhiều mây
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

32oC
Đêm nhiều mây
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

28oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

33oC
Đêm có mây
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Pleicu

23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Có mây, không mưa
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, không mưa
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa vừa
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cập nhật: 20:10 - 11/08/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết