Hà Nội 14:24 - 31/05/2020
Thay đổi khu vực
35oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(31/05 Chủ Nhật)
28oC - 37oC
Ngày mai
(01/06 Thứ Hai)
28oC - 37oC
Ngày kia
(02/06 Thứ Ba)
28oC - 37oC

Hiện tại Hôm nay
31/05 Chủ Nhật
Ngày mai
01/06 Thứ Hai
Ngày kia
02/06 Thứ Ba

TP.HCM

29oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

33oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

32oC
Nhiều mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Phòng

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Vinh

35oC
Mây thay đổi, trời nắng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Cần Thơ

33oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

35oC
Ít mây, trời nắng
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Pleicu

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 31oC
Ít mây không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Ít mây không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông
16oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 34oC
Ít mây không mưa
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Ít mây không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Ít mây không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 14:24 - 31/05/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết