Chỉ số không khí

Hà Nội
116
TP HCM
45
Hải Phòng
130
Nha Trang
25
Đà Nẵng
21
Đà Lạt
21
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

23:16 - 25/07/2021
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(25/07 Chủ Nhật)
Đang cập nhật
Ngày mai
(26/07 Thứ Hai)
Đang cập nhật
Ngày kia
(27/07 Thứ Ba)
Đang cập nhật

Hiện tại Hôm nay
25/07 Chủ Nhật
Ngày mai
26/07 Thứ Hai
Ngày kia
27/07 Thứ Ba

Đà Nẵng

31oC
Đêm nhiều mây
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

31oC
Đêm nhiều mây
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
29oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sơn La

24oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Việt Trì

31oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
30oC - 34oC
Có mây, không mưa
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Đêm nhiều mây
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 23:16 - 25/07/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết