Chỉ số không khí

Hà Nội
76
TP HCM
80
Hải Phòng
34
Nha Trang
46
Đà Nẵng
43
Đà Lạt
38
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:22 - 21/09/2020
Thay đổi khu vực
27.5oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 11h00)
Hôm nay
(21/09 Thứ Hai)
24oC - 33oC
Ngày mai
(22/09 Thứ Ba)
26oC - 31oC
Ngày kia
(23/09 Thứ Tư)
25oC - 28oC

Hiện tại Hôm nay
21/09 Thứ Hai
Ngày mai
22/09 Thứ Ba
Ngày kia
23/09 Thứ Tư

TP.HCM

28oC
Đêm nhiều mây
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

28oC
Đêm nhiều mây
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

30oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

27oC
Đêm có mây
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cần Thơ

29oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

22oC
Đêm nhiều mây
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Việt Trì

30oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bến Tre

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Lào Cai

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Huế

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
19oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Cập nhật: 23:22 - 21/09/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết