Chỉ số không khí

Hà Nội
77
TP HCM
53
Hải Phòng
89
Nha Trang
57
Đà Nẵng
61
Đà Lạt
51
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 12:34 - 23/04/2021
Thay đổi khu vực
27oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(23/04 Thứ Sáu)
26oC - 34oC
Ngày mai
(24/04 Thứ Bảy)
26oC - 35oC
Ngày kia
(25/04 Chủ Nhật)
26oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
23/04 Thứ Sáu
Ngày mai
24/04 Thứ Bảy
Ngày kia
25/04 Chủ Nhật

TP.HCM

26oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

25oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

26oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

25oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

22oC
Ít mây, trời nắng
22oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Việt Trì

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Pleicu

23oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
21oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
21oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
29oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
19oC - 33oC
Ít mây không mưa
19oC - 32oC
Có mây, không mưa
19oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
25oC - 27oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cập nhật: 12:34 - 23/04/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết