Có nên mua iPhone 12 Pro... cũ?

Có nên mua iPhone 12 Pro... cũ?

Đợt mở bán thử của Apple đã mang đến cho thị trường một lượng lớn iPhone 12 Pro cũ với chất lượng khá tốt, vậy có nên mua iPhone 12 Pro cũ?