Tỷ giá

2021-01-24
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,955.00 22,985.00 23,165.00

EUR

27,238.09 27,513.22 28,661.04

JPY

216.23 218.42 227.53

KRW

18.12 20.14 22.07

SGD

17,014.75 17,186.61 17,725.42

AUD

17,464.91 17,641.32 18,194.39

CAD

17,793.95 17,973.69 18,537.17

CHF

25,425.97 25,682.80 26,487.96

DKK

0.00 3,707.54 3,846.79

GBP

30,881.29 31,193.22 32,171.14

HKD

2,902.19 2,931.50 3,023.41

INR

0.00 315.54 327.93

KWD

0.00 76,103.29 79,089.76

MYR

0.00 5,666.66 5,786.15

NOK

0.00 2,690.46 2,802.70

RUB

0.00 312.12 347.80

SEK

0.00 2,735.53 2,849.66

THB

681.30 757.01 785.44
Cập nhật 20:02 (24/01/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường